Родителска среща

18.09.2016 14:18
Уважаеми родители, заповядайте във вторник в 18:30 ч. в класната ни стая № 15 на обичайната среща в началото на учебната година. Присъствието Ви е повече от желателно, тъй като винаги обсъждаме важни задачи. 
Благодаря! Г-жа Иванова