УПРАЖНЕНИЯ

В този сайт са предложени текстови задачи за 3. клас.

 Полезни са  за упражнение през по-свободното време. Да се клкне върху картинката: