Нашият клас, нашето училище, нашият град

 

  

КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ

ЕЛИСАВЕТА ИВАНОВА

 

Четвъртокласници сме вече!

Вече в трети клас! :)

Класна стая № 10 е готова да посрещне децата от 2. "д" клас за първия учебен ден на 2014-2015 уч. г.!

 

Предложение към вас, мои ученици, от II "д" клас.:

Да прочетем и обсъдим правилата в клас на децата от 3. "в" клас

СОУ "Летец Хр. Топракчиев", гр,. Божурище

 кл. ръководител г-жа Антоанета Миланова

Моите първокласници 16.09.2013 by Slidely - Slideshow maker

    В I "д" клас има 11 момичета и 13 момчета. Всички са посещавали подготвителна група в Детската градина и това е причината децата по-бързо да свикват с новата за тях учебна обстановка и новият учебен режим. Всички първокласници идват редовно с подготвени училищни раници по учебната програма за деня и със старателно написани домашни задачи. Още от първите учебни дни те се представиха като любознателни и активни в часовете ученици. Показаха, че обичат спортните игри, рисуването и изработването на различни изделия по домашен бит. Обичат да гледат филмчета за деца, особено "Маша и Мечокът", обичат да пеят песни, да рецитират стихове и да разказват приказки. 

    Класен ръководител на малките ученици е госпожа Елисавета Иванова. Тя им преподава по бълг. език и литература, математика, роден край, физическо възпитание и спорт, изобразително изкуство и домашен бит и техника. В час по музика преподава г-жа Весела Стойкова. 

Част от децата изучават Английски език в часовете по СИП при г-жа Валя Костова , а също така -  Информационни технологии при г-жа Диана Жекова. В часовете по СИП Фолклорна група децата се обучават от г-жа Катя Паунова. Голяма част от децата посещават групите за целодневно обучение при г-жа Костадинова и г-жа Денева. Там те учат, играят, творят.

    

 

Това сме ние в Първи клас!

Това е нашата класна стая в I клас - 2013-2014 уч. година

Това е нашето училище!

ОУ "Св. княз Борис I", гр. Бургас

За повече информация може да бъде посетен уебсайта на училището ни:

oukniazboris.org/