НАШИТЕ УСПЕХИ

Чрез участието на децата в различни форми за изява се предоставя възможност за творческа дейност и приложение на задълбочените знания и придобити умения; създават се условия за реализация на постиженията, възпитават се в състезателен дух, "сверява се часовника" на възможностите с другите участници.