ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК - 4."Д" клас 
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Човекът и природата ЗИП-БЕЛ Човекът и обществото Човекът и природата Физическо възп. спорт
2. БЕЛ - Литература  Руски език БЕЛ - Развитие на речта Руски език БЕЛ-Литература
3. БЕЛ - Бълг. език  БЕЛ-Литература БЕЛ - Развитие на речта Руски език БЕЛ - Бълг. език
4. Музика Математика Дом. бит и техника Физическо възп. спорт Изобразително изкуство
5. Математика Изобразително изкуство Математика Математика ЗИП - Математика
6. Час на класа Доп. час по ФВС
 
СИП- Фолклорна група
(консултация с родители)
СИП - Информ. технологии
(консултация
с ученици)
СИП-Английски език

 

График на учебните часове и междучасия.

 Часовете са по 40 минути. Очакваме решение за продължителността на смените.

 

І СМЯНА                                                                    ІІ СМЯНА

І час  08:00 – 08:40 часа                         13:40 – 14:20 часа

ІІ час  08:50 – 09:30 часа                        14:30 – 15:10 часа 

                       Голямо междучасие – 20 минути

9.30 – 09:50                                               15:10 – 15:30

ІІІ час 09:50 – 10:30 часа                         15:30 – 16:10 часа

ІV час 10:40 – 11:20 часа                         16:20 – 17:00 часа

V час  11:25 – 12.05 часа                         17:10 – 17:50 часа

VІ час 12:10 – 12:50 часа                         18:00 – 18:40 часа

 

 Денят за среща и консултации  с родители е в СРЯДА след 5-ия час в класната стая.

Денят за консултации с ученици от класа е четвъртък- 6 час.