НИЕ УЧИМ - 2 клас

В тази категория са публикувани материали, които могат да бъдат в помощ на работата ни в учебните часове, могат да бъдат полезни за информация, упражнение и подготовка вкъщи.

Вляво в подменюта по учебни предмети има публикувани ресурси - презентационни файлове, електронни тестове, работни листи за второкласници.