eTwinning проекти            

Съвместна партньорска дейност между училища от Европа, осъществявана онлайн и базирана на специална платформа за учителско сътрудничество. Основната насоченост е да се включват учениците в различни активности за създаване на проектни продукти, подчинени на тематиката на проекта. В процеса на изпълнение на задачите е създададена възможност партньорите да представят държавата, себе си, училищната среда, географски забележителности на областта,в която живеят, културните и историческите богатства на родния край.

Регистрирала съм нашия клас за участие в няколко действащи онлайн проекта в портала за междуучилищно партньорство:

www.etwinning.net/bg/pub/index.htm

 

По проекта за създаване на стенописи върху картон работихме през изминалата учебна година съвместно с учениците от 3 "а" клас с кл. ръководител г-жа Стоева.

Да споделя ... като награда за мен за работата ми по партньорски онлайн проекти бях участник в годишната конференция на eTwinning за 2011 год. в Будапеща. 

 

Проект "Вълшебното "благодаря"

ЦЕЛИ на ПРОЕКТА: 
  • Да се изгради в децата нагласа да търсят положителното в живота чрез личен пример и примера на възрастните около тях; да формират умение да откриват причини, да бъдат благодарни; да развият емоционална интелигентност за изразяване и приемане на благодарност; да се приобщят родителите към учебно-възпитателния процес и да се допринесе за съзнателното формиране на чувство за благодарност.
КОШНИЧКИ, В КОИТО ПОСТАВЯМЕ НАШИТЕ БЛАГОДАРНОСТИ КЪМ ПРИЯТЕЛИТЕ И СЪУЧЕНИЦИТЕ

За какво благодарят децата от 2."д" клас:

 

Снимки от изложбата по проект "European Youth Murals"

Линк:  plus.google.com/photos/108797376952985027859/albums?banner=pwa&gpsrc=pwrd1#photos/108797376952985027859/albums/6020097591853467857 

 

Видеоклип

Задачата за месец февруари е изпълнена. Iзработихме гълъбчета от хартия с надпис на крилете "I love you, Peace!" Това е работа по проект ":

 "Wear the peace - make a T-shirt"

Завършен е началния етап от изработването на нашия стенопис по проект "Europe youth murals".  Пространството край рисунките ще бъде запълнено с цвят. Работата е колективна. Ще участваме в онлайн изложба, организирана в училище в Испания, със стенописи, изпратени от много европейски училища.

Поздравихме децата от партньорските училища за Коледните празници

по проект "Wear the peace - make a T-shirt".

 
Задача за м. декември

Задача за м. януари

Да бъдем толерантни към ...... нашата планета! 

Решихме да направим улица с къщи от картонени кутии от мляко и сок.

Рисунки и апликации, създадени от деца на тема: "Мир"