ВАШИТЕ МНЕНИЯ, ПРЕПОРЪКИ, ВЪПРОСИ ИЛИ РЕДОВЕ, ЗА ДА СПОДЕЛИТЕ НЕЩО ИНТЕРЕСНО ИЛИ ОБИКНОВЕНО, СЕ ИЗПРАЩАТ В ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА НА госпожа ЕЛИСАВЕТА ИВАНОВА. ТЯ ОЧАКВА ВАШИТЕ ПИСМА!  :)

Пишете ни :)