СЪБИТИЯ В КЛАСА

Вляво в менюто са категориите:

Тържества, Инициативи, Рожден ден, Самоуправление;

В тях ще бъдат отразявани извънкласните дейности, които се провеждат в класа.