22 май - Годишен урок

03.05.2014 22:12

Уважаеми родители, Годишният урок на децата от 1."д" клас и получаване на Удостоверенията за завършен Първи клас ще бъде проведен на 22 май от 18 часа в класната стая. Г-жа Иванова