Анкета

20.11.2013 23:55

Училищното ръководство предоставя анкета за Вас, уважаеми родители. Тематиката е "Уличните условия за движение и пешеходците". Моля, попълнете и я върнете по децата. Кл. ръководител: Иванова