График Проект "Успех"

29.01.2015 16:57

През м. февруари часовете по английски език ще провеждаме всеки петък след 4-ия час. Очаквам да успяваме да свършваме към 18 часа. Г-жа Иванова