За Проект "УСПЕХ"

02.10.2014 01:14

Уважаеми родители, според указанията за провеждане на часовете по проект "Успех", трябва да се стартира към дата 10 ноември и да се завърши на 15 април. Възможността е всеки петък да се провеждат по 2 уч. часа по 40 минути. Моето виждане за график е следното: когато децата са първа смяна, може след 17:15 в нашата класна стая да се провеждат часовете. На обяд в петък е трудно, защото в стаята ни влизат деца от занималнята. Когато учим втора смяна, след 4 час можем да провеждаме тези 2 часа.  г-жа Иванова