Календари

06.11.2013 19:38

Уважеми родители, в подменю “Новини” съм публикувала снимки на Календари 2014 със снимки на децата. Предложението е за тези, които желаят. Образците са в нашата класна стая. Когато имате възможност, заповядайте да ги разгледате. Г-жа Иванова