Педагогически съветник

09.11.2013 17:13

Уважаеми родители, ако желаете, може да бъдете консултирани от педагогическия съветник в нашето училище. При г-жа Ангелова може да получите информация за резултатите от проведения тест в началото на учебната година. Те показват нивото на емоционална и социална готовност на Вашите деца за постъпване в училище. Кабинетът е на първия етаж вдясно. Г-жа Иванова