Празнични дни

25.02.2015 22:43

Уважаеми родители, мили деца! През следващия месец ще учим ПЪРВА смяна. На 2 и 3 март няма да бъдем на училище. Трети март е Национален празник на България, а 2 март ще отучим на 21 март. Часовете по английски език ще провеждаме в петък от 17:30 до 18:30 в кл. стая. Г-жа Иванова