Родителска среща за новата учебна година

07.09.2014 23:01

Уважаеми родители, първата родителска среща за новата учебна година ще се състои на 18.09.2014 г. в 18 часа в класната стая на децата - стая № 10, на втория етаж вляво. Г-жа Иванова