Родителска среща

09.02.2014 02:10

Уважаеми родители, родителската среща ще се проведе на 12.02.2014 г. в 18 часа в класната стая на I "д" клас. Г-жа Елисавета Иванова