Състезание по математика

09.12.2013 06:12

Уважаеми родители, предлагам на вниманието Ви възможност за участие на децата в Математическо състезание. По-долу има линк с подробна информация. Има такса за участие със срок сряда 11.12.13 г.(7 лева)