За работния лист по математика

25.10.2013 17:55

Уважаеми родители, в съобщението за домашата работа съм записала "Работен забавен лист за решаване, оцветяване и залепване...". Отложих работата по тази задача за понеделник! Пожелавам на Вас и на децата приятна почивка! Г-жа Иванова